Nhựa Bình Minh: Giảm gần 7 tỷ đồng lợi nhuận sau kiểm toán; Kiểm toán đưa ý kiến ngoại trừ trên BCTC năm 2017

Nhựa Bình Minh: Giảm gần 7 tỷ đồng lợi nhuận sau kiểm toán; Kiểm toán đưa ý kiến ngoại trừ trên BCTC năm 2017Sau kiểm toán Nhựa Bình Minh giảm 6,6 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, còn gần 465 tỷ đồng.CTCP Nhựa Bình Minh (mã chứng khoán BMP) đã công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 trong đó có một số thay đổi các chỉ tiêu trên bảng cân đối kế toán. Cụ thể, doanh thu đạt được trong năm không đổi, hơn 3.824 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp được điểu chỉnh giảm từ hơn 135 tỷ đồng xuống còn hơn 124 tỷ đồng. Khoản chênh lệch này được điều chỉnh ghi nhận vào chi phí khác.Nguyên nhân chính dẫn đến lợi nhuận sau thuế cả năm sau kiểm toán là do các số liệu về chi phí thuế thu nhập hiện hành và chi phí thuế thu nhập hoãn lại được điều chỉnh.Kết quả, sau kiểm toán Nhựa Bình Minh giảm 6,6 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, còn gần 464,7 tỷ đồng trong khi lãi sau thuế trước kiểm toán là 471,3 tỷ đồng.Bên cạnh đó kiểm toán cũng đưa ra ý kiến ngoại trừ về số tiền hơn 49 tỷ đồng. Cụ thể, Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định truy thu thuế TNDN năm 2009 và 2010 với số tiền hơn 49 tỷ đồng. Công ty đã nộp và tạm hạch toán ở mục phải thu khác trên bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 1/1/2017 và 31/12/2017.Theo kiểm toán viên, nếu công ty xử lý khoản trên thì khoản mục phả thu ngắn hạn và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 1/1/2017 và 31/12/2017 sẽ bị điều chỉnh giảm tương ứng.Giải trình về ý kiến ngoại trừ này, Nhựa Bình Minh cho rằng vấn đề xuất phát từ giai đoạn năm công ty tiến hành cổ phần hóa và được hưởng chính sách miễn giảm thuế TNDN theo quy định. Trong đó năm 2004 và 2005 được miễn giảm 100% thuế TNDN. Sang năm 2006, 2007 và 2008 được giảm 50%.Vấn đề phát sinh khi tháng 7/2006 Nhựa Bình Minh đưa cổ phiếu lên niêm yết trên sàn chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, và theo quy định, công ty được giảm 50% thuế TNDN trong 2 năm do có chứng khoán niêm yết lần đầu.Nhựa Bình Minh đã gửi công văn yêu cầu “gộp” 2 phần giảm 50% này thành một, tức là năm 2007 và 2008 sẽ được miễn 100% thuế TNDN. Tuy nhiên Cục thuế đã gửi công văn hướng dẫn, không được cộng dồn thành 2 năm, mà phải thực hiện thành 4 năm, mỗi năm giảm 50% thuế từ các năm 2007 đến 2010.Năm 2013, sau thanh tra thuế giai đoạn 2009-2012, Cục thuế Tp Hồ Chí Minh không đồng ý cho Nhựa Bình Minh được giảm 50% thuế TNDN các năm 2009-2010 và truy thu hơn 71,4 tỷ đồng thuế. Nhựa Bình Minh đã tạm nộp số tiền này và hạch toán vào khoản phải thu khác đồng thời có công văn gửi cục thuế để khiếu nại.Sau quá trình giải quyết, Cục thuế quyết định truy thu Nhựa Bình Minh hơn 49 tỷ đồng. Hiện Nhựa Bình Minh đã tạm nộp số tiền trên và tạm hạch toán vào khoản mục phải thu khác nhưng chưa xử lý dứt điểm.Theo giải trình từ phía công ty, Nhựa Bình Minh sẽ xử lý dứt điểm khoản này ngay sau khi xin ý kiến ĐHCĐ thường niên năm 2018.

LOGO MỚI

Địa chỉ : 31A Đường số 17, KP.3, P. Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại : 0868.64.44.66

Email : [email protected] 

Website: https://baobianhsang.org

Fanpage
Gọi trực tiếp
Chat ngay
Chat trên Zalo