SPP: Mục tiêu doanh thu thuần 2018 đạt 1.250 tỷ đồng, lãi trước thuế 33 tỷ đồng

SPP: Mục tiêu doanh thu thuần 2018 đạt 1.250 tỷ đồng, lãi trước thuế 33 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn (HNX: SPP) vừa thông báo kết quả sản xuất kinh doanh 2017 và trình chỉ tiêu kinh doanh 2018 với lợi nhuận tăng mạnh.

SPP: Mục tiêu doanh thu thuần 2018 đạt 1.250 tỷ đồng, lãi trước thuế 33 tỷ đồng

Năm 2017, SPP ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.049 tỷ đồng, tăng 15% và vượt 5% kế hoạch cả năm. Lợi nhuận trước thuế của Công ty đạt 27,504 tỷ đồng, tăng 5% so với năm 2016 và hoàn thành chỉ tiêu cả năm.

Kết quả sản xuất kinh doanh đã đạt được trong năm 2017 của SPP.

Trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, Công ty cho biết sẽ tiếp tục khai thác tối đa nguồn hàng từ những nhóm khách hàng có sẵn, đặc biệt là những khách hàng lớn như: Công ty Vinacafe, Công ty Vinamilk, Công ty Néstle, Công ty Bayer, Công ty Masan, Công ty Biscafun, Công ty Ajinomoto,…

Theo đó năm 2018, Công ty đặt chỉ tiêu doanh thu thuần đạt 1.250 tỷ đồng, tăng 19,1%; mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt hơn 33 tỷ đồng (tăng 20%) và lợi nhuận sau thuế là 26,4 tỷ đồng, tăng 22,4% so với năm 2017; tỷ lệ chia cổ tức tối thiểu là 10%.

SPP cho biết Công ty sẽ cơ cấu lại cấu trúc cổ đông để tìm kiếm các cổ đông chiến lược thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ sẽ được trình ĐHĐCĐ trong Đại hội cổ đông 2018.

HĐQT cũng sẽ trình ĐHĐCĐ cụ thể về Dự án xây dựng nhà máy mới ở Khu công nghiệp Tân Đô với tổng mức đầu tư 800 tỷ đồng…

Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn tiền thân là Công ty TNHH Bao bì Nhựa Sài Gòn được thành lập vào năm 2001 với số vốn điều lệ ban đầu là 2,475 triệu đồng. Năm 2007, công ty được cổ phần hóa. Tháng 4/2015, vốn điều lệ của công ty là 125 tỷ đồng.

Hoạt động chính của công ty là sản xuất mặt hàng bao bì nhựa mềm cao cấp, trong đó tập trung vào mảng bao bì màng ghép phức hợp. Một số khách hàng lớn của công ty hiện tại như Vinacafe, Acecook, Vifon, Nestle, Uniben, Vinamilk, Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi.

LOGO MỚI

Địa chỉ : 31A Đường số 17, KP.3, P. Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại : 0868.64.44.66

Email : [email protected] 

Website: https://baobianhsang.org

Fanpage
Gọi trực tiếp
Chat ngay
Chat trên Zalo